RunningCare 

RunningCare bestaat uit 3 fases.

Fase 1: De intake (60 min)

(30min)
De specialist zal aandachtig naar uw verhaal luisteren om te begrijpen hoe uw klachten zijn ontstaan. Dit wordt vervolgd door een lichamelijk onderzoek. Vervolgens worden er videobeelden van uw looppatroon gemaakt, dit gebeurt in de trainingszaal.

(30min)
De specialist verwerkt de videobeelden in een
computerprogramma en analyseert de beelden aandachtig.
(U bent hierbij zelf niet aanwezig)

Fase 2: De uitleg uitkomst analyse

(30min):
De specialist laat u, aan de hand van de videobeelden, zien wat er uit de analyse is gekomen. De specialist bespreekt met u wat de juiste vervolgstappen zijn:
– Doorgaan naar fase 3
– Verwijzing naar een andere specialist

Fase 3: Het behandelplan

Hierbij wordt het behandelplan, voor u op maat gemaakt, besproken. Na de uitleg van de doelstellingen gaat u samen met de specialist de trainingszaal in voor de eerste oefeningen. Er wordt met duidelijk besproken wat er in de daaropvolgende afspraken uitgevoerd gaat worden.
De duur van dit traject is per individu verschillend.

Dit traject valt binnen uw aanvullende verzekering fysiotherapie.
Mits u genoeg aanvullende behandelingen heeft in uw pakket.

Fase 1 + 2 zijn bij elkaar drie fysiotherapiebehandelingen.

Maak een afspraak